Buldozer SD5K

  • Hydro-static Bulldozer SD5K

    Gidro-statik buldozer SD5K

    SD5K-bu yarim qattiq to'xtatilgan, elektron boshqaruv darajali Ⅲ, ikki davrali elektron boshqaruv gidrostatik haydash tizimi, gidravlik tizimli yopiq markazli yukni boshqaruvchi yopiq yo'lli umumiy gidravlik buldozer.